Grodzisko Grudusk

O nas

Jeden z najstarszych grodów Mazowsza, założony w końcu X lub początkach XI w. jako gród strażniczy.
Stanowil część pierwszej linii obronnej na granicy prusko - mazowieckiej.

Co najmniej raz spalony, był systematycznie odbudowany i rozbudowanny. W drugiej połowie XI wieku notowany jako gród z osadą targów łączył funkcję administracyjno - militarne. Kontrolował fragment szlaku handlowego, był także ważnym ośrodkiem towarowej wymiany pogranicznej.

Grudusk notowany jest w dokumentach jako wieś rycerska,a następnie szlachecka. W początkach XX w. przedstawiany jako wzorcowy ośrodek produkcji rolnej i spódzielczości.

Oferta

Proponujemy wiele atrakcji

Co nowego?

Napisz email

Zapytanie ze strony www